Tugiisiku teenus

Tugiisikuteenust osutatakse lapsele, kes vajab abi puude, haiguse (psüühika- või käitumishäire) tõttu või pere olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab nende toimetulekut.

Lapse tugiisik toetab last vastavalt konkreetse lapse tugiisiku teenuse eesmärgile. Tugiisiku teenust rahastab lapsevanem või omavalitsus vastava korralduse alusel. Asutus sõlmib tugiisikuga lepingu ja esitab vastavalt kokkulepitud perioodile ning esitatud aruandest lähtuvalt arve lapsevanemale või omavalitsusele.

Loe teenuse osutamise korda >>