Projektid-programmid

Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine

EL_Sotsiaalfond_vertikaalneSotsiaalkindlustusameti ja SA Perekodu vahel on sõlmitud raamlepingud
tugiteenuste (lapsehoiuteenus, tugiisikuteenus, transporditeenus) osutamiseks
raske ja sügava puudega lastele Viljandimaal ja Jõgevamaal kestvusega 01.10.2017-31.12.2020.a.
Sotsiaalkindlustusameti ja SA Perekodu vahel on  sõlmitud hankeleping kestvusega oktoober 2015-31.12.2017.a. raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste (lapsehoiuteenus, tugiisikuteenus, transporditeenus) osutamiseks.
Tugiteenuste pakkumist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 elluviidava toetuse andmise tingimuste „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ raames.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste osutamine

Sotsiaalkindlustusameti ja SA Perekodu vahel on sõlmitud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse leping kestvusega 01.01.2016-31.12.2020.a.

Asendusteenistus

SA Perekodu ja Kaitseressursside Ameti koostöös on ajateenistujatel võimalik oma ajateenistuskohustust täita SA Perekodus asendusteenistuses.

Vabatahtlik teenistus

EstYES logoKoostöös MTÜ EstYESiga pakume välisvabatahtlikele võimalust meie asutusse tulla vabatahtlikuks.

Koostööleping SA Elva Perekoduga

17.novembril 2015 sõlmisid SA Perekodu ja SA Elva Perekodu koostöölepingu laste hoolekandeteenuste, teenuste kvaliteedi ja koostöö arendamiseks.

Õppepraktikabaas Tartu Ülikooli üliõpilastele

SA Perekodu ja Tartu Ülikool on sõlminud praktikalepingu füsioteraapia praktika läbiviimiseks alates 01.02.2017.a.

Õppepraktikabaas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õpilastele

SA Perekodu ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool on sõlminud õppepraktika korraldamise lepingu kuni 24.06.2016.a.

Töökohapõhine õpe

SA Perekodus toimub ajavahemikul 22.04.2016-22.04.2017.a. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töökohapõhine õpe „Lapsehoidja (erilise ja erivajadusega lapse hoidmine)“ õppekaval.

EQUASSi kvaliteedisüsteem

SA Perekodu taotles 2013. aastal sotsiaalteenuste valdkonnas Euroopa kvaliteedimärki ja ühines selleks projektiga EQUASS Assurance. Projekti käigus tuli asutusel täita kvaliteetse teenuse osutajale esitatud kriteeriumid. Teenuse kvaliteedile vastavust hindas audiitor ja asutusele väljastati EQUASS Autasu Komitee poolt sertifikaat 2 aastaks (24.11.2013-24.11.2015).  Meie sertifikaati pikendati ajavahemikuks 16.12.2015-16.12.2017.a

PROJEKTID

Projekt „Head teod“

Projekt head teodViljandi lastekaitse klubi ja SA Perekodu koostöös toimus 2015. aasta kevadel  projekt „Head teod“.

Projekt lõi SA Perekodus uue  traditsiooni: kord aastas rääkida lastega, mis on heategu, mida lapsed ise on head teinud ja millised heateod on neile osaks saanud. Kohtumised lastega toimusid peremajades,  igale perele kingiti  klubi liikme poolt tehtud savist tigu. Lastega  räägiti, mis on heategu ja miks see oluline on, mida annab heategu tegijale, milliseid heategusid tehakse, iga laps sai öelda, millise heateo on ta teinud ja milline heategu on talle tehtud. Lepiti kasvataja ja lastega kokku, et järgmisel aastal tuleb tigu jälle kevadel lauale ja iga laps saab rääkida, mis ta on aasta jooksul head teinud. Seejärel mängiti sõnalist kaardimängu ja maiustati jäätisega. Projekti rahastasid Lastekaitse Liit ja SA Perekodu, läbi viisid Viljandi lastekaitse klubi vabatahtlikud liikmed koostöös asenduskodu peredega.

Hasartmängumaksu nõukogu projekt Kvaliteetsem lastehoolekanne Viljandimaal

Projekti eesmärgiks on moodustada Viljandi maakonnas asendushoolduse alane nõuandev eskpertgrupp, mille ülesandeks on nõustada maakonna lastekaitsetöötajaid asendushoolduse vajaduse hindamisel ja anda soovitusi juhtumite edasiseks lahendamiseks. Lisaks toimuvad projekti raames asenduskodutöötajatele grupinõustamised – Murdeealise lapse käitumise suunamine, juhtumite arutelu ning Kasvataja enesejõustamine. Projekt toimus 01.04.2014-31.12.2014.a.

KIK projekt SA Perekodu laste õppepäevad looduses

Projekti eesmärgiks oli viia läbi looduse õppepäevad asenduskodus elavatele lastele ja noortele. Programmide raames keskendutakse keskkonnateadlikkuse ja loodussõbraliku mõtteviisi arendamisele ning loomade ja erinevate sügissaaduste tundma õppimisele, lisaks läbitakse erinevaid matkasid looduses ning tunnetatakse meid ümbritsevat keskkonda mitmekülgselt. Projekti lõpus koostatati näitus loodusfotodest ja laste joonistustest. Projekt toimus 2012 suvel.

Projektid-programmid was last modified: september 30th, 2022 by admin