Loovterapeudi teenus(kunstiteraapia)

      • toetab loovtegevuste abil lapse sotsialiseerumist, suhtlemisjulgust

  • arendab üld- ja peenmotoorikat, kehatunnetust, silma ja käe koostööd

  • toetab enesetunnetuse arengut

  • võimaldab loovtegevuslikku eneseväljendust

  • kasutab oma töös erinevaid kunstivahendeid

 

Loovterapeudi teenus(kunstiteraapia) was last modified: oktoober 12th, 2022 by admin