Loovterapeudi teenus(kunstiteraapia)

Teenuse raames loovterapeut
• toetab loovtegevuste abil lapse sotsialiseerumist ja suhtlemisjulgust
• arendab üld- ja peenmotoorikat, kehatunnetust, silma ja käe koostööd
• toetab enesetunnetuse arengut ning võimaldab loovtegevuslikku eneseväljendust
• kasutab oma töös erinevaid kunstivahendeid

Loovterapeudi teenus(kunstiteraapia) was last modified: aprill 1st, 2023 by admin