Eripedagoogi teenus

 • Uurib ja hindab kliendi arenguks ja õppimiseks vajalikke võimeid ja oskusi (kognitiivsed, sotsiaalsed, igapäevased ja suhtlemisoskused)
 • Hindab arenguks ja õppimiseks vajalike keskkondade, õppekavade ja õppemeetodite sobivust
 • Toetab pereliikmeid, pedagoogilist personali ja teisi toetavaid isikuid kliendi arenduseesmärkide püstitamisel ja arendamiseks sobivate meetodite, vahendite ja keskkondade valikul (nt. erinevad mõtlemist ja kõnet toetavad visuaalsed abivahendid – pilttöökavad, suhtlustahvlid ja-kaustad, sotsiaalsed lood, keskkonna struktureerimine piltide abil jne)
 • Viib läbi tegevusi elamiseks, õppimiseks ja suhtlemiseks vajalike oskuste arendamiseks lähtuvalt kliendi individuaalsusest.

eriped

Kuna paljud erivajadustega lapsed on eelkõige visuaalsed õppijad, siis oleme palju uurinud erinevate nägemisel põhinevate abivahendite ja meetodite (nt pildid, viiped, suhtlustahvlid- ja kaustad) kasutamise võimalusi. Meil on arvutipõhine programm Boardmaker, millega saab sedalaadi abivahendeid kerge vaevaga koostada ja neid teenusel kasutada.
Samuti nõustame lapsega tegelevaid inimesi visuaalsete vahendite kasutamisel igapäevaelus.

Visuaalsed strateegiad võivad sobida õpilastele, kellel on diagnoositud:

 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäire
 • Autismispektri häired
 • Käitumisprobleemid
 • Erinevad kõnepuuded
 • Intellektipuue
 • Tserebraalparalüüs
 • jm
Eripedagoogi teenus was last modified: aprill 1st, 2023 by admin