Logopeedi teenus

  • Uurib ja hindab kliendi suhtlemiseeldusi ja -oskusi ning sellest tulenevat toimetulekut
  • Vajadusel planeerib suhtlemise saavutamiseks vajalikud meetmed
  • Hindab suhtlemisabivahendite (kõnet toetavad viiped, foto ja piltkommunikatsioon, tehnilised abivahendid jms) kasutamise vajadust ja juhendab nende kasutamise osas
  • Aitab arendada/taastada/säilitada verbaalset ja/või alternatiivset suhtlemisoskust õpetades nii klienti kui juhendades tema suhtlemispartnerit ning vajadusel lähivõrgustikku (pereliikmed, pedagoogiline vm personal)
  • Aitab luua erivajadusest lähtuvaid individuaalseid suhtlemist toetavaid abivahendeid
  • Määratleb kliendi arendus- ja õppimisvõimalusi

Uurib ja hindab kliendi neelamis- ja söömisoskusi ning nõustab vajadusel nende arendamise võimaluste ning toetavate abivahendite osas.

logop

Logopeedi teenus was last modified: märts 24th, 2014 by admin