perekodu_logo
SA Perekodu on Viljandimaa Omavalitsuste Liidu poolt loodud sihtasutus.
Meil osutatakse erinevaid hoolekande, haridus ja rehabilitatsiooniteenuseid Viljandimaalt pärit lastele ja lastega peredele. Vajadusel ja võimalusel osutame teenuseid ka soovijaile väljastpoolt maakonda.

MISSIOON:

Toetame laste ja perede sotsiaalset toimetulekut ning heaolu.

VISIOON:

Oleme kaasaegne ja hinnatud kompetentsikeskus, kus töötab pühendunud ja professionaalne meeskond.

VÄÄRTUSED:

Hoolivus. Igaüks on oluline ja väärtuslik. Hoolivus väljendab meie suhtumist. Oleme sõbralikud, lugupidavad ja empaatilised. Hoolides üksteisest saavutame usalduse.

Usaldus. Usaldus iseloomustab meie hoiakut. Usaldus on aluseks professionaalsele ja sõbralikult suhtumisele.

Koostöö. Koostöö on meie tööviis. Hindame koos tegutsemist ja kaasamist. Soodustame meeskonnatööd igal tasandil. Oleme avatud koostööks nii lastele, peredele kui võrgustiku liikmetele.

was last modified: oktoober 3rd, 2022 by admin