Rehabilitatsiooniteenus

Sotsiaalkindlustusameti ja Sihtasutus Perekodu vahel on sõlmitud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse leping.

SA Perekodu peamajas osutatakse rehabilitatsiooniteenust alates 2000.a.
Spetsialiseerunud oleme ennekõike intellekti- ja liitpuudega lastele ja kooliealistele noortele.
Meil on pikaajaline kogemus autismispektri häiretega laste nõustamisel.
Mõtlemise ja kõnearengu toetamiseks kasutame oma töös palju visuaalseid ning mängulisi vahendeid ja meetodeid.

Rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord

Rehabilitatsiooniplaani koostamine
Füsioterapeudi teenus
Loovterapeudi teenus
Sotsiaaltöötaja teenus
Psühholoogi teenus
Eripedagoogi teenus
Logopeedi teenus
Tegevusterapeudi teenus
Ööpäevaringne majutus

Meeskond

Kuidas teenusele tulla?

Rehabilitatsiooniteenus was last modified: juuni 11th, 2024 by admin