Rehabilitatsiooniplaani koostamine

Rehabilitatsiooniplaani koostamine

Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine: tegevusvõime, keskkonna toetuse ja abivajaduse hindamine, tegevuste planeerimine rehabilitatsiooniks ning fikseerimine rehabilitatsiooniplaanis.

Teenuse osutamise protsess:

  • Rehabilitatsiooniplaanide koostamine toimub SA Perekodu peamajas (Kase tee 2).
  • Rehabilitatsiooniplaani koostamiseks kohtub rehabilitatsiooni meeskond  lapse ja tema esindajatega eelnevalt kokkulepitud ajal.
  • Kohtumiseks on planeeritud 1,5 h.
  • Vestluse ja vaatluse käigus selgitatakse  koostöös lapsevanemaga välja lapse rehabilitatsiooniteenuste vajadus, võttes arvesse  uuringute tulemusi ja võrgustikuliikmete hinnanguid ning planeeritakse edasine tegevus.
  • Lepitakse kokku (orienteeruvalt 2 nädala jooksul) kohtumine plaaniga tutvumiseks, allkirjastamiseks ja edasise tegevuse juhendamiseks.
  • Rehabilitatsiooniplaan saadetakse Sotsiaalkindlustusametisse, kus dokument kinnitatakse ja edastatakse kliendile.
  • Lapsevanem võtab ühendust sobiva rehabilitatsiooniasutusega ja registreerib ennast teenuste järjekorda.
Rehabilitatsiooniplaani koostamine was last modified: oktoober 12th, 2022 by admin