Järelhooldusteenus

Teenuse eesmärgiks on asendushooldusel viibiva täisealise noore toimetuleku ja õpingute toetamine.

Teenuse saaja on  asendushooldusel viibiv täisealine isik, kes pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkab järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

Teenust osutatakse  asenduskodu ruumides või üüripinnal.

Teenust rahastab   elukohajärgne omavalitsus noore ja asutusega sõlmitud lepingu alusel.

Loe teenuse osutamise korda >>

 

Järelhooldusteenus was last modified: november 4th, 2022 by admin