Psühholoogi teenus

• Osutab kriisisabi erivajadusega vastsündinu vanematele jt pereliikmetele.
• Nõustab kliendi lähedasi kasvatus- ja arendustegevuses.
• Toetab klienti positiivse eluhoiaku säilitamisel (emotsioonidega toimetulemine, stressitaluvuse tõstmine, kohanemisraskuste ületamine, enesehinnangu tõstmine).
• Kasutab teenusel kunsti- ja mänguteraapial põhinevaid tehnikaid (värvimisteraapia, mänguteraapia), koostab suhtlemist abistavaid sotsiaalseid jutukesi ja pildi selgitusi.
• Nõustab erivajadusega noori kutsevaliku ja töötamise perspektiividest, lähtudes kliendi motivatsioonist, püsivusest, võimetest jm.

 

Psühholoogi teenus was last modified: aprill 1st, 2023 by admin