Psühholoogi teenus

• Osutab kriisisabi erivajadusega vastsündinu vanematele jt pereliikmetele.
• Nõustab kliendi lähedasi kasvatus- ja arendustegevuses.
• Toetab klienti positiivse eluhoiaku säilitamisel (emotsioonidega toimetulemine, stressitaluvuse tõstmine, kohanemisraskuste ületamine, enesehinnangu tõstmine).
• Kasutab teenusel kunsti- ja mänguteraapial põhinevaid tehnikaid (Töö saviväljal®, värvimisteraapia, mänguteraapia), koostab suhtlemist abistavaid sotsiaalseid jutukesi ja pildilsi selgitusi.
• Nõustab erivajadusega noori kutsevaliku ja töötamise perspektiividest, lähtudes kliendi motivatsioonist, püsivusest, võimetest jm.

Töö saviväljal® sobib lastele, kellel on

  • arenguhäired
  • probleemid suhtlemisel ja kontakti loomisel
  • psühhosomaatilised sümptomid
  • kergemad psüühilised häired (hirmud, ärevus, masendus)
  • tähelepanu – ja keskendumisraskused
  • läbitud trauma (õnnetus, lein, vanemate lahutus)

savi1 savi2

Psühholoogi teenus was last modified: märts 24th, 2014 by admin