Asendushooldusteenus

Teenus on vanemliku hooleta lastele, kes vajavad riiklikku ülalpidamist. Teenust osutatakse kuues peremajas ja korteris, igas kuni kuuele lapsele.

Teenuse eesmärgiks on tagada lastele turvaline ja arendav kasvukeskkond võimalikult peresarnastes tingimustes.
Teenust rahastab asendushooldusteenusel viibiva lapse elukohajärgne omavalitsus lepingu alusel.

Loe teenuse osutamise korda >>

 

Asendushooldusteenus was last modified: veebruar 8th, 2020 by admin