Sotsiaaltöötaja teenus

  • Hindab kliendi sotsiaalmajanduslikku toimetulekut ja elamistingimusi
  • Hindab kliendi toimetulekuoskusi ja kohanemisvõimet
  • Kaardistab kliendi sotsiaalvõrgustiku ja hindab inimeste vahelisi suhteid (sh peresuhteid), vajadusel juhendab ja koordineerib nende koostööd
  • Nõustab klienti ja tema pereliikmeid erinevate sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamisel
  • Aitab leida sobiva rehabilitatsiooni toetava ühingu, organisatsioon, ühenduse, huviringi
  • Juhendab klienti ja tema pereliikmeid vajalike toetuste/teenuste taotlemisel kohalikust omavalitsusest

Pereterapeut toetab lapsevanemaid ja aitab lahendada perekonnas esinevad raskusi.

Eesmärk on:
* lapse arengu toetamine,
* perekonna toimetuleku paranemine,
* üksteisemõistmise suurenemine,
* emotsionaalse toetuse jagamine ja saamine pereliikmete poolt,
* probleemilahendusoskuste paranemine.

Sotsiaaltöötaja teenus was last modified: juuni 11th, 2024 by admin