Sotsiaaltöötaja teenus

  • Hindab kliendi sotsiaalmajanduslikku toimetulekut ja elamistingimusi
  • Hindab kliendi toimetulekuoskusi ja kohanemisvõimet
  • Kaardistab kliendi sotsiaalvõrgustiku ja hindab inimeste vahelisi suhteid (sh peresuhteid), vajadusel juhendab ja koordineerib nende koostööd
  • Nõustab klienti ja tema pereliikmeid erinevate sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamisel
  • Aitab leida sobiva rehabilitatsiooni toetava ühingu, organisatsioon, ühenduse, huviringi
  • Juhendab klienti ja tema pereliikmeid vajalike toetuste/teenuste taotlemisel kohalikust omavalitsusest

 

Pereterapeut toetab lapsevanemaid ja aitab lahendada perekonnas esinevad raskusi.

Eesmärk on:

* lapse arengu toetamine,

* perekonna toimetuleku paranemine,

* üksteisemõistmise suurenemine,

* emotsionaalse toetuse jagamine ja saamine pereliikmete poolt,

* probleemilahendusoskuste paranemine.

Sotsiaaltöötaja teenus was last modified: juuni 30th, 2023 by admin