Sotsiaaltöötaja teenus

  • Hindab kliendi sotsiaal-majanduslikku toimetulekut ja elamistingimusi
  • Hindab kliendi toimetulekuoskusi ja kohanemisvõimet
  • Kaardistab kliendi sotsiaalvõrgustiku ja hindab inimestevahelisi suhteid (sh peresuhteid), vajadusel juhendab ja koordineerib nende koostööd
  • Nõustab klienti ja tema pereliikmeid erinevate sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamisel
  • Aitab leida sobiva rehabilitatsiooni toetava ühingu, organisatsioon, ühenduse, huviringi
  • Juhendab klienti ja tema pereliikmeid vajalike toetuste/teenuste taotlemisel kohalikust omavalitsusest
Sotsiaaltöötaja teenus was last modified: märts 24th, 2014 by admin