Toidupanga teenuse kord

Toidupanga teenuse kord

Eesmärgid

  • võitlemine vaesuse vastu (prioriteet on väikeste lastega pered, paljulapselised pered ja üksikvanematega pered);
  • toidu raiskamise vähendamine;
  • solidaarsus inimeste vahel.

Teenuse sihtgrupid

  • pered, kes on sattunud ajutiselt majanduslikult keerulisse olukorda.

Toetame peamiselt üksikvanemaga peresid, väikeste lastega ning paljulapseliste perede toimetulekut, aga ka ajutiselt majanduslikku raskusesse sattunud inimesi.

Tegemist on lühiajalise abiga.

Teenuse sisu

Toidupank on logistik puudust kannatavate inimeste, kohalike omavalitsuste ja partnerettevõtete vahel, aidates ettevõtetel oma ülejääkidega vastutustundlikumalt toime tulla, jagades seda abivajavatele inimestele.

Toidupank kogub müümata jäänud toidukaupu kaubandusvõrgust (kauplused, hulgilaod, toidutootjad, talunikud) ning jagab päästetud toidukaupu ümber vaesuses elavatele inimestele.

Lisaks korraldatakse annetatud toidukauba kogumiseks kauplustes toidukogumise kampaaniaid.

Toit saadakse tasuta ja antakse ära tasuta.

Teenuse osutamise koht

Teenust osutatakse kokkuleppel kohalike omavalitsustega nende territooriumitel.

Teenuse osutamise protseduur

  • Toidupangast abi saaja pöördub oma kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna sotsiaaltöötajate poole, kes otsustavad abi saamise.
  • Kohalikud omavalitsused ja partnerorganisatsioonid teavitavad abi saamisest toidupanka.
  • Toidupank valmistab abipakid ja edastab need kas kohalikele omavalitsustele, partnerorganisatsioonidele või otse abivajajatele, vastavalt sellele, milline kokkulepe asutustel omavahel on.

 Dokumentatsioon teenuse osutamiseks

  • Kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad edastavad toiduabi vajavate inimeste / perede nimekirjad toidupangale
  • Abisaaja tõendab allkirjaga paki kättesaamist.

Teenuse hind

Teenust rahastavad Eesti Toidupank ja kohalik omavalitsus.

Toidupanga teenuse kord was last modified: aprill 21st, 2020 by admin