Loovterapedi teenus – muusikalised loovtegevused

• Toetab loovtegevuste abil kliendi sotsialiseerumist, suhtlemisjulgust
• Arendab üld- ja peenmotoorikat, kehatunnetust, silma ja käe koostööd
• Toetab enesetunnetuse arengut
• Võimaldab loovtegevuslikku eneseväljendust
• Arendab rütmitaju
• Kasutab mitmesuguseid rütmipille (sahinad, tamburiinid, trummid, trianglid, metallofon, kellad, plaatpillid) ja lihtsamate laulude saateks kuuekeelset väikekannelt, klaverit

loov

Loovterapedi teenus – muusikalised loovtegevused was last modified: märts 24th, 2014 by admin