Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenust osutame Sihtasutus Perekodu ruumides aadressil Kase tee 2, Jämejala küla, Viljandi vald, Viljandimaa. Teenust saab kasutada nii päevase, kui ka ööpäevaringse teenusena. Tööpäeviti osutame teenust Jaagu Lasteaed-Põhikoolis käivatele lastele. Väljaspool maja lastel on võimalus teenust saada eelneval kokkuleppel koolivaheaegadel.

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada lapsevanema, eestkostja või lepingu alusel lapse perekonnas hooldaja toimetulekut, töötamist, õppimist või puhkamist.  Teenust osutatakse kuni 18. aastasele raske või sügava puudega lapsele.

Lapsehoiuteenuse osutamise ajal lapsehoidjad toetavad lapse arengut ja kujundavad tema eakohaseid oskusi. Lastega tegevusi viikase läbi nii siseruumides ja kui ka õuealal.

Teenuse saamiseks tuleb pöörduda oma elukohajärgse kohaliku omavalituse lastekaitsetöötaja poole.

 

Loe teenuse osutamise korda >>

lapsehoid2

lapsehoid3

Lapsehoiuteenus was last modified: oktoober 12th, 2022 by admin