Lapsehoiuteenus

 

Riiklikult rahastatud teenust osutatakse nädalavahetustel ja koolivaheaegadel raske ja sügava puudega lastele esitatud avalduse alusel, vormistatakse leping omavalitsusega.

Loe teenuse osutamise korda >>

lapsehoid2 lapsehoid3