Jaagu Lasteaed-Põhikool

Perekodu on Jaagu Lasteaed-Põhikooli koolipidaja alates 01.09.2019.a, mil MTÜ Vileri andis kooli tegevusloa üle Sihtasutusele Perekodu.

Jaagu Lasteaed-Põhikooli koduleht