2014.a. tegevuste tulemused

2014. aasta tegevuse peamised eesmärgid ja tulemused

Eesmärk: Teenuste arendamine
TULEMUSED
1. Käivitatud tasulised teenused: saviteraapia, nõelravi ja kineseoteipimine
2. Asutuse kvaliteedimeeskonna poolt viidud läbi 7 teenuste arendamise koosolekut (planeeritud 4)
3. Kasutusele võetud uued e- teenused (e- haigekaasa, TÖR)

Eesmärk: Kliendikeskus
TULEMUSED
1. Uuendatud kõikide teenusel viibivate laste juhtumiplaanid

Eesmärk: Personali pädevus ja rahulolu
TULEMUSED
1. Viidud läbi anonüüme rahuloluküsitlus, 96% töötajatest rahul asutuse tööga ja töötingimustega
2. Viidud läbi arenguvestlused töötajatega (rehabilitatsiooniteenuse osutajad, peamaja spetsialistid)
3. Korraldatud 8 sisekoolitust peremajade ja peamaja kasvatajatele (planeeritud 2 )

Eesmärk: Teavitamine
TULEMUSED
1. Korraldatud märtsikuus 2014 SA Perekodu infopäev maakonna sotsiaaltöötajatele

2014.a. tegevuste tulemused was last modified: juuli 11th, 2019 by admin