Asenduskoduteenus

Teenus on vanemliku hooleta lastele, kes vajavad riiklikku ülalpidamist. Teenust osutatakse kuues peremajas, igas kaheksale lapsele. Teenuse eesmärgiks on tagada lastele turvaline ja arendav kasvukeskkond võimalikult peresarnastes tingimustes.

Teenust rahastab asenduskoduteenusel viibiva lapse elukohajärgne maavalitsus lepingu alusel Sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud pearaha ulatuses.

Loe teenuse osutamise korda >>