Nõelraviteenus

Eesmärk:
  • Leevendada valu
  • vähendada lihaspingeid
Teenuse sihtgrupid
  • lapsed
  • täiskasvanud
Teenuse sisu

 

  • Füsioterapeut hindab kliendi funktsionaalset seisundit.
  • Asetab probleemist lähtuvalt nahale nõelad

www.noelravi.ee

Teenuse osutamise koht Teenust osutatakse SA Perekodu ruumides aadressil: Kase tee 2, Jämejala küla, Viljandi vald.
Teenuse osutaja
  • füsioterapeut
Teenuse osutamise protseduur

 

  • Klient registreerib ennast teenusele telefoni teel (tel: 55513617) ja lepib kokku teenuse osutamise aja.
  • Klient tuleb kokkulepitud ajal vastuvõtule.
  • Klient tasub teenuse eest raamatupidajale vastavalt hinnakirjale.Füsioterapeut hindab kliendi probleemi ja asetab nahale nõelad.
Teenuse hind 1x 15 eurot
Nõelraviteenus was last modified: september 5th, 2019 by admin