Kinesioteipimisteenus

Eesmärk:
 • Vähendada valu
 • Normaliseerida lihaste funktsiooni
 • Parandada lümfi ja vereringet
 • Korrigeerida liigese ebateljelist asetust ja parandada propriotseptsiooni
Teenuse sihtgrupid
 • lapsed
 • täiskasvanud
Teenuse sisu

 

 • Füsioterapeut hindab kliendi funktsionaalset seisundit.
 • Asetab probleemist lähtuvalt nahapinnale spetsiaalse teibi, kasutades erinevaid teipimismeetodeid (lihas-, närvi- ja lümfitehnika).

www.kinesioteip.ee

Teenuse osutamise koht Teenust osutatakse SA Perekodu ruumides aadressil: Kase tee 2, Jämejala küla, Viljandi vald.
Teenuse osutaja
 • füsioterapeut
Teenuse osutamise protseduur

 

 • Klient registreerib ennast teenusele telefoni teel (tel: 55513617) ja lepib kokku teenuse osutamise aja.
 • Klient tuleb kokkulepitud ajal vastuvõtule.
 • Klient tasub teenuse eest raamatupidajale vastavalt hinnakirjale.
 • Füsioterapeut hindab kliendi probleemi ja asetab nahale kinesioteibi.
Teenuse hind 1x 7 eurot
Kinesioteipimisteenus was last modified: september 5th, 2019 by admin