Füsioterapeudi teenus

• Hindab liigutuslikku arengut, selgitab välja õppe-ja tööprotsessi toetava füsioteraapia vajaduse
• Selgitab välja liigutuslikku arengut, õppe- ja tööprotsessi toetavate abivahendite vajaduse ja nõustab klienti ning tema lähedasi nende kasutamise osas.
• Lähtudes füüsilisest tegevusvõimest hindab kliendi kutsesobivust
• Kasutab terapeutilisi harjutusi, koostab vajadusel individuaalse harjutuskava.
• Nõustab veeprotseduuride läbiviimist (veealune hüdro- ja õhkmassaaž)
• Kasutab treeninguks Grossi trenažööri
• Teostab kinesioteipimist

Füsio