Vanema avalduse alusel raske- ja sügava puudega lapse osaline riiklik hoolekanne

Osaliselt riiklikult rahastatud teenust osutatakse Jaagu Lasteaed-Põhikoolis õppivatele raske ja sügava puudega lastele. Teenus kindlustab laste hooldamise ja järelevalve ka peale kooli. Võimalus kasutada päeva ja nädalarühma.

Loe teenuse osutamise korda >>

lapsehoid lapsehoid3