Rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord

Rehabilitatsiooniteenus

 

Eesmärk:
 • Lapse ja tema perekonna toimetuleku parandamine
Teenuse sihtgrupid
 • Intellekti- ja liitpuudega lapsed ja kooliealised noored ning nende pered
Teenuse sisu Tegevuste kogum lapse ja tema pere toimetuleku parandamiseks vastavalt võimalustele.
Teenuse osutamise koht Teenust osutatakse SA Perekodu ruumides aadressil: Kase tee 2, Jämejala küla, Viljandi vald. Erandkorras osutatakse teenust ka lapse kodus.
Teenuse osutajad
 • Logopeed
 • Eripedagoog
 • Psühholoog
 • Füsioterapeut
 • Tegevusterapeut
 • Loovterapeut
 • Sotsiaaltöötaja
 • Lastearst
Teenuse osutamise protseduur
 • Vanem registreerib lapse sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja alusel teenusele.
 • Vajalikud teenused valitakse lähtuvalt lapse isiklikust rehabilitatsiooniplaanist.
 • Teenuste osutamise ajakava ja koht lepitakse kokku kliendi ja spetsialisti vahel.
 • Teenuse lõppedes koostavad spetsialistid kokkuvõtte ja esitavad arve SKA-le.
Teenuse hind Kalendriaastas saab laps kasutada sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid maksimaalselt 1395 euro ulatuses SKA hinnakirja alusel.