Rehabilitatsiooniplaani koostamine

• Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine
Tegevusvõime, keskkonna toetuse ja abivajaduse hindamine, tegevuste planeerimine rehabilitatsiooniks ning fikseerimine rehabilitatsiooniplaanis

• Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja täitmise tulemuste hindamine
Isiku, tema pere ja vajaduse korral isiku lähivõrgustiku nõustamine ja juhendamine.

• Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine